startgesprekken met ouders

Startgesprek of kennismakingsgesprek met ouders

Aan het begin van het schooljaar voeren we het startgesprek of kennismakingsgesprek met ouders. Waarom we zo’n gesprek belangrijk vinden en waar we het dan over hebben. 

Startgesprek

Waarom

We willen een goede start maken van het jaar met zowel ouders als kind. Als we een klas nieuw overnemen, zoals vanaf groep 3, of in de onderbouw bij een switch, voeren we een startgesprek met alle ouders. Ze krijgen een kwartier de tijd om vooral veel te vertellen over hun kind. Zo kunnen wij het kind nog beter leren kennen en kunnen we vaak al het gedrag van kinderen achteralen en/of samen stappen zetten om iets aan te pakken.

Ook leren we de ouders kennen waar we toch een schooljaar lang intensief mee zullen samenwerken. Zeker als er meerdere gesprekken nodig mochten blijken.

Lees ook: RAPPORTGESPREK

Wat bespreken we?

In Parnassys hebben we een voorbereid formulier voor het kennismakingsgesprek waar we al veel vooraf kunnen invullen.

Ik start het gesprek altijd met: ‘Het doel van het startgesprek is dat jullie vooral veel vertellen over …. Zo kunnen wij … beter leren kennen en weten we wat we dit jaar kunnen doen om het zo goed mogelijk te begeleiden.’ Ik zeg er ook altijd bij dat we ook alvast wat van onze bevindingen vertellen, ouders zijn toch nieuwsgierig, maar dat toch vooral de ouders ook mogen vertellen.

Lees ook: 40 TIPS VOOR EEN GOED RAPPORTGESPREK

Het gesprek

In het formulier staan een aantal zaken en vragen die we kunnen stellen aan de ouders.

Wat wij kunnen vertellen

AANTAL LEUKE, PLEZIERIGE, POSITIEVE MOMENTEN UIT DE EERSTE 3 WEKEN OVER KIND

OVERDRACHT VANUIT DE VORIGE LEERKRACHT;POSITIEVE AANDACHTPUNTEN VANUIT DEZE OVERDRACHT, PLANNEN DIE (NOG) NIET GELUKT ZIJN

Voor de ouders

SCHOOLBELEVING (TOT NU TOE) VAN HET KIND

HOE WAS DE START VOOR HET KIND?

HOE GAAT HET KIND IN DE OCHTEND NAAR SCHOOL?

HOE START HET KIND IN DE KLAS?

ERVARINGEN MET DE SCHOOL

Afronding van het gesprek

OPENSTAANDE VRAGEN

AFSPRAKEN

Voer jij ook startgesprekken? Hoe gaat dat bij jou op school? 

Uitgelichte foto: Shutterstock

Startgesprek of kennismakingsgesprek met ouders

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren