Binnenkring en buitenkring

Binnenkring en buitenkring

Binnenkring en buitenkring door Manon. Coöperatief leren of wel samenwerkend leren wordt op veel scholen toegepast. Je hebt verschillende werkvormen waarbij kinderen samenwerken en zo tot leren komen. Binnenkring  en buitenkring is een van deze werkvormen en kun je op verschillende manieren inzetten. Ik geef je wat tips!

Coöperatief leren

Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend leren genoemd. Je hebt een heleboel coöperatieve werkvormen, allen om de samenwerking tussen kinderen te stimuleren. De kinderen werken in kleine groepjes of in koppels. Ze kunnen hierbij informatie uitwisselen, discussiëren over de leerstof, uitleg geven of elkaar overhoren.  Bij coöperatief leren wordt er middels samenwerken aan een leerdoel gewerkt. Doordat er verschillende werkvormen zijn blijven kinderen enthousiast en is bij bijna elk les doel wel een goede werkvorm in te zetten. Natuurlijk worden op deze manier ook de samenwerkingsvaardigheden getraind.

Binnenkring en buitenkring

Binnenkring en buitenkring is een bekende en relatief eenvoudige coöperatieve werkvorm die eigenlijk in de basis voor iedere groep kan worden ingezet. Ook voor leerlingen op de middelbare school en voor volwassenen is dit een prettige werkvorm. Bij een binnen- en buitenkring vorm je twee kringen, de helft van de kinderen vormt de buitenkring en de andere helft van de kinderen de binnen kring. De kinderen in de  binnen kring staan met hun gezicht naar een kind in de buitenkring. Mocht je met een oneven aantal zijn kun je als leerkracht zelf mee doen of een drietal vormen.  Elke ronde mag eerst de buitenkring het woord nemen en daarna de binnen kring. Na een bepaalde tijd schuift de buitenkring een plaatsje (of twee) door en zo krijg je een nieuwe gesprekspartner.

Weekendkring

Een voor de hand liggend idee is om deze activiteit in te zetten bij de weekendkring. Je vormt met de kinderen een binnenkring en buitenkring en laat de kinderen aan hun gesprekspartner hun weekend verhaal vertellen. De rollen draaien om en na bepaalde tijd schuift de binnen of de buiten kring een plaatsje door. Dat doe je misschien een aantal keer en dan laat je de kinderen aan de juf een aantal speciale dingen benoemen die ze gehoord hebben. Ze vertellen dan niet hun eigen verhaal, maar juist iets leuks wat ze bij een ander gehoord hebben. Op deze manier hoeven de kinderen  op maandagochtend niet 30 weekend verhalen te horen.

Rekenen met een binnenkring en buitenkring

Ook bij rekenen maak ik vaak gebruik van de binnen en buiten kring. Kinderen schrijven een som op een wisbordje en aan de achterkant het antwoord. Met hun wisbordje nemen ze plaats in de binnen of buitenkring. De binnenkring rekent de som uit van de buitenkring, de buitenkring controleert. Dan draaien de rollen om en rekenen de kinderen van de buitenkring de som uit van het kind uit de binnen kring en dan controleert het kind van de binnen kring de uitkomst. Na enige tijd schuift de buitenkring een plaatsje op en opnieuw herhaalt zicht de structuur. Na 5 sommen gaat iedereen weer zitten en hebben we een goede opwarming gehad.

Engels

Alle kinderen in de buitenkring schrijven een Engels woord uit de les op een wisbordje. Alle kinderen uit de binnen kring een Nederlands woord. De kinderen uit de binnen kring moeten het Engelse woord van hun gesprekspartner vertalen in het Nederlands. Het kind uit de buitenkring moet het Nederlandse woord van het kind uit de binnen kring vertalen in het Engels. Klaar? De binnen kring schuift twee plaatsen op en de kinderen krijgen een nieuwe gesprekspartner. Zo oefen je in een korte tijd veel Engelse woorden.

Filosoferen met binnenkring en buitenkring

Leg de kinderen een vraagstuk voor, bijvoorbeeld; Hoe zou het op aarde zijn als de zon niet bestond, of hoe zou een ideale school er uit zien? De kinderen krijgen ieder 2 minuten om er iets over te zeggen. Eerst praat de binnenkring en de buitenkring luistert, daarna mag de buitenkring praten. Na vier minuten schuift de buitenkring een plaatsje door en filosoferen ze met hun volgende gesprekspartner verder. Doe dat ongeveer vier keer en laat dan een aantal kinderen verwoorden welke mooie dingen ze gehoord hebben. Hier komen mooie gesprekken uit voort!

Topografie

Ieder kind krijgt een kaartje met een land (of provincie) er op. In de eerste ronde houden de kinderen van de binnenkring hun kaartje om hoog. Het kind uit de buitenkring vertelt welke hoofdstad daar bij hoort. Daarna draaien de rollen om, het kind uit de buitenkring houdt het kaartje omhoog. Het kind uit de binnen kring vertelt welke hoofdstad daarbij hoort. Dit is een binnen en buiten kring die op hoog tempo kan. Leuk om te zien hoe enthousiast kinderen zijn als het op snelheid gaat.

Technisch lezen

De kinderen van de binnenkring krijgen een leeskaart met allemaal woordrijtjes er op. De kinderen uit de buitenkring krijgen 1 minuut om zoveel mogelijk woordjes van de kaart te lezen. Na die minuut schuift de buiten kring 2 plaatsjes op en opnieuw gaan ze 1 minuut de woordjes kaart van het kind uit de binnen kring lezen. Dat doe je drie keer en dan wisselen de kinderen van plek. De kinderen van de buitenkring gaan naar de binnen kring en andersom. Nu zijn de andere kinderen aan de beurt om drie keer 1 minuut te lezen.

Complimenten geven

Voor een positief klassenklimaat is het goed als kinderen leren elkaar complimenten te geven. Ook dat kan prima in de binnen- en buitenkring. Wel een beetje opletten dat kinderen oprecht blijven, dus niet te vaak opschuiven. Leg kinderen uit hoe je een compliment kan geven en geef kinderen bedenk tijd. Dus alle kinderen krijgen 1 minuut bedenktijd om een compliment te bedenken voor hun gesprekspartner. Daarna krijgen ze beide de kans om hun compliment te geven. Eerst geven de kinderen uit de buitenkring hun compliment en daarna de kinderen uit de binnen kring. Dan schuif je een aantal plaatsen door en herhaal je het nogmaals. Dit kan een korte afsluiter zijn van de dag. Leuk als je als leerkracht mee kan doen!

Veel ideeën

Je merkt het wel, ideeën genoeg. Je kan deze coöperatieve werkvorm op vele manieren inzetten. Waarschijnlijk ben je zelf creatief genoeg om nog meer mogelijkheden te bedenken. Leuk als je ze met ons wil delen, we horen het graag! Succes ermee en natuurlijk veel plezier!! Ben je enthousiast? Doe ook eens een andere coöperatieve werkvorm!

Lees meer tips bij coöperatieve werkvormen op de site van wij-leren

Afbeelding van Monkey Buseniss Images/Shutterstock