Weer bezuinigingen in onderwijs?

Weer bezuinigingen in onderwijs?

Deze meivakantie was ik lekker weg, maar ondertussen denderde het grote onderwijsnieuws maar door. Want wist je dat de cao stilzwijgend verlengd is? En de inflatie eigenlijk een bezuiniging op ons salaris is? Er wordt zelfs beknibbeld op subsidies voor zij-instromers. En als we iets nodig hebben met dit lerarentekort is het wel nieuwe collega’s. Ik praat je graag bij, want ik denk dat het weer tijd is voor actie, wat jij?

Weer bezuinigingen in onderwijs?

De nieuwe cao met zonder compensatie

De cao’s zijn stilzwijgend verlengd. Maar niet omdat er alweer een nieuwe cao ligt, verre van, de onderhandelingen zijn nog volop aan de gang. Maar als je de cao niet verlengd, heb je niks, dus wat we nu hebben is dan in ieder geval nog wat. Maar de bonden willen, terecht, dat we gecompenseerd worden voor de inflatie. Heb je ook niet wat van je geld zien verdampen de afgelopen tijd? De loonkloof is eindelijk dicht en dat houden we graag zo. We kregen structureel meer geld, eindelijk na jarenlang op de 0-lijn te hebben gestaan. En toen kwam er weer een enorme inflatie. Het VO en het PO willen nu meer samenwerken op het gebied van de cao, zodat de loonkloof gedicht wordt. Maar er ligt nu te weinig geld op tafel om een goede cao af te sluiten. Het VO houdt daarom zelfs een actiemiddag op 25 mei. Lees hier meer over de nieuwe cao.

Oproep tot meer geld

Zelfs de PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad, de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland hebben het kabinet in een brief opgeroepen meer geld vrij te maken voor de ontwikkeling van arbeidskosten voor het personeel in alle onderwijssectoren. Ze vinden de 5,2% extra die ze krijgen voor personeel veel te weinig ten opzichte van de inflatie. Daarom kon er dus ook geen akkoord voor een nieuwe cao gesloten worden, de inflatie wordt niet genoeg gecompenseerd, waardoor we er wéér op achteruitgaan in salaris. Lees er hier meer over.

Minder subsidie voor zij-instromers

Hoe en wat is nog niet bekend, maar in de voorjaarsnota staat dat er minder subsidie voor zij-instromers komt. En als we iets nodig hebben met dit lerarentekort, is het wel nieuwe collega’s! Hoe kun je dan bezuinigingen op die nieuwe mensen? Er moet juist méér geld naartoe, want ik zie wekelijks collega’s omvallen door de hoge werkdruk die alleen maar vergroot wordt door het lerarentekort. Er was nu zelfs een nieuwsbericht dat onze collega’s de grens over gaan en les willen geven in België vanwege meer aanzien bij leerlingen, kleinere klassen, lagere werkdruk en meer vakantiedagen, bekijk het bericht hier

Minder werkdruk please

De AOb wil ook andere zaken in de cao opnemen om de werkdruk te verminderen. Zoals helder krijgen wat er in de opslagfactor zit, hear hear, want dit is op elke school anders. Dus wat mij betreft is het weer tijd voor actie voor een betere cao, voor het behoud van het huidige personeel en meer geld voor nieuwe collega’s.

Wat vind jij, tijd voor actie?