Hoekenwerk groep 3 - Ik en mijn familie

Hoekenwerk groep 3 – Ik en mijn familie

Door Marjan. Vanuit onze WO methode Blink zijn we bezig met het thema Ik en mijn familie. Hierin kijken de kinderen naar hun eigen geschiedenis, naar hoe het was toen hun ouders klein waren en ook toen hun grootouders klein waren. Wij werken twee middagen met groep 3 in hoeken, waarbij we dit thema hebben uitgewerkt in aantrekkelijke opdrachten.

Hoekenwerk in groep 3

Een middag per week gaat onze combinatiegroep 3 – 4 naar het hoekenwerk. De kinderen van groep 4 hebben andere opdrachten voor taal en rekenen, vanuit de doelen in de klas, maar wel afgestemd op het thema. De opdrachten voor de huishoek en het constructiemateriaal zijn hetzelfde, maar met een hogere moeilijkheidsgraad. Het deel van groep 3 gaat op een andere middag samen met alle groep 3 leerlingen nog een keer hoekenwerk doen. Waar gaat groep 3 die twee middagen aan werken binnen het thema Ik en mijn familie? Ik licht het per hoek toe.

Rekenhoek

De rekenhoek is niet echt gekoppeld aan het thema. In deze hoek zijn nu drie opdrachten:

  • Getalbeelden, vingers en turven met elkaar koppelen op de beebotmat. Er staan twee kleuren kaartjes. Op de ene kaartjes staan de getallen 1 tot en met 10, op de andere 11 tot en met 20. Die komen overeen met dezelfde kleur kaartjes in de beebotmat. Op die kaartjes staat het aantal in vingers of met de streepjes van het turven. Dee leerling trekt een kaartje, zoekt welk kaartje erbij hoort en programmeert de beebot. Ze zijn hier altijd met z’n tweeën, dus ze controleren elkaar. Daarna ruilen van taak. De kleuren van de kaartjes geven aan of het makkelijk of moeilijk is. Zo kunnen kinderen zelf de moeilijkheidsgraad beïnvloeden.
  • Er staan twee bakjes met getalkaartjes, wederom 1 tot en met 10 op de ene kleur en 11 tot en met 20 op de andere kleur. De leerling trekt een kaartje en schrijft dit getal op het werkblad in het midden. Daarna komen de kleine buur en de grote buur in de hokjes ernaast. Het maatje is daarna aan de beurt.
  • Om tegemoet te komen aan de behoefte om nog even lekker te spelen, hebben we de kleikaarten gelamineerd. De kinderen maken met slierten de cijfers na en leggen evenveel bolletjes klei als het aantal.

Hoekenwerk groep 3 - Ik en mijn familie

Ik en mijn familie in de leesschrijfhoek

Op het Rad van Fortuin zitten plaatjes van lichaamsdelen. Ook ligt er een grote plaat met daarop afbeeldingen van het lijf en van bijvoorbeeld het hoofd, waar de woorden bij staan. Ieder kind krijgt een grote kleurplaat van een jongetje of een meisje. Kind één draait aan het rad. Daar waar de pijl op eindigt, is het deel dat wordt gekleurd. De kinderen mogen erbij schrijven of stempelen wat het is. Daarna is kind 2 aan de beurt. Zo gaan ze door tot het hele lijf benoemd is.

Ook liggen in deze hoek bladen met een lege schilderijlijst met lijntjes eronder. Het kind beschrijft zijn familie op de lijntjes en mag de familie daarna tekenen.

Ik en mijn familie met constructiemateriaal

Dit was een lastige hoek om bij het onderwerp aan te sluiten. Uiteindelijk is er gekozen om te kijken naar jezelf en naar de plek waar je woont.

  • Kapla, bekijk het hier: maak een skelet van kapla. Denk aan alle lichaamsdelen, zoals de vingers. Als iets lastig te maken is met kapla, mag je jouw eigen creativiteit gebruiken om het toch te kunnen maken.
  • Kleine blokjes: Bouw een huis met een schuin dak.
  • Klein Amsterdam: kind één bouwt een klein dorpje, zonder dat kind twee het kan zien. Daarna gaat kind één beschrijven wat kind twee moet pakken en waar het moet staan. Lukt het om hetzelfde te bouwen?

Hoekenwerk groep 3 - Ik en mijn familie

Ik en mijn familie in de huishoek

Voor dit thema hebben we een huishoek met allemaal spullen uit vroeger tijd. Kinderen hebben spullen meegebracht, maar de leerkrachten hebben ook verzameld. Een bezoekje aan de kringloop maakte een geweldige start van deze hoek. De kinderen gaan in eerste instantie aan de slag met het maken van kaartjes bij alle voorwerpen. Als dat klaar is, liggen er werkbladen om de spullen nog eens extra goed te bekijken en dieper op de functie in te gaan. Ook wordt gekeken welk hedendaags voorwerp erop lijkt.

Hoekenwerk

Sinds vorig schooljaar werken we met groep 3 in hoeken. De kinderen zijn altijd erg enthousiast. Hier kunnen ze binnen de aangegeven grenzen lekker spelen. Even op een andere manier aan de slag met de lesstof en andere kwaliteiten inzetten om tot een resultaat te komen. Ook in de lessen zetten wij veel spelend leren in. Voor groep 3 heb ik daar al eens eerder over geschreven. Voor groep 4 heb ik onze uitwerking van het eerste taalblok al hier gedeeld. Daar vind je ook de extra opdrachten waar ze aan werken in de hoeken.